ใช้สีครีมเพื่อการตกแต่งห้องนอนที่น่าสบายด้วยแสงจากธรรมชาติ

สีครีมอ่อนช่วยเพิ่มความรู้สึกผ่อนคลายให้สีขาว

ใช้สีครีมเพื่อการตกแต่งห้องนอนที่มีบรรยากาศสบายๆ ด้วยแสงจากธรรมชาติ

.