สีไวโอเล็ตและสีม่วง (purple) อาจดูคล้ายกัน แต่ที่จริงแล้ว สองสีนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

สีไวโอเล็ตต่างจากสีม่วงอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างสีไวโอเล็ตกับสีม่วง

ทฤษฎีแสงของเซอร์ไอแซค นิวตันได้พิสูจน์ว่าสเปคตรัมสีประกอบ
ด้วยสีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน สีม่วงอมน้ำเงิน และสี
ไวโอเล็ต ถูกต้องแล้ว ไม่มีสีม่วง คุณอาจประหลาดใจว่าแม้ว่าสี
ไวโอเล็ตจะเป็นสีแท้และเป็นส่วนหนึ่งของสเปคตรัมแสง แต่สีม่วงนั้น
ไม่อยู่ในสเปคตรัมสี และเป็นเฉดสีที่อยู่ระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงิน

แม้ว่าสีม่วง จะไม่ใช่ "สี" ในความหมายที่แท้จริง แต่สีม่วงก็เป็นคำที่ดี
ในการใช้อธิบายถึงเฉดสีที่งดงามหรูหราและประณีตซึ่งอยู่ระหว่าง
สีน้ำเงินกับสีแดง เช่น สีม่วงลาเวนเดอร์ สีม่วงอมน้ำเงิน สีม่วงมัล-
เบอร์รี่ และสีม่วงออร์คิด ถึงแม้ว่านิวตันอาจจะไม่เห็นด้วยในทาง
ทฤษฎี แต่พนันกันได้เลยว่าเขาจะต้องพึงพอใจกับห้องที่ออกแบบ
ตกแต่งด้วยสีม่วงลาเวนเดอร์อ่อนๆ ที่แสนผ่อนคลาย...