CF17 - Shared Individualism

Shared Individualism

ใช้สีเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับทุก ๆ คน โดยยังคงความสวยงามโดดเด่นของห้องไว้

Shared Individualism คือเทรนด์สีที่ได้มาจากงานวิจัยของสีดูลักซ์ที่แสดงให้เห็นว่า เราต่างมีความต้องการรักษาความเป็นตัวของตัวเอง แต่ยังไม่ละทิ้งถึงความรับผิดชอบหรือส่วนร่วม นั่นคือ การแบ่งปัน ความร่วมมือ ความใส่ใจ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พาเลทท์สีของเทรนด์นี้ด้านล่างสื่อถึงอารมณ์สดชื่นและขี้เล่น ซึ่งสะท้อนความต้องการนี้ได้ดี และเหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งสร้างพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
 

CF17 - Shared Individualism 3


เมืองกำลังเติบโต ประชากรและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สำนึกความเป็นเจ้าของและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ใหญ่กว่าจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
  

CF17 - Shared Individualism 4


“การใช้โทนสีเดียวกันสร้างสัดส่วนความเป็นตัวเองที่ประสานกันได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการตกแต่ง คุณจะทำให้ผนังบ้านที่ใช้ร่วมกันแสดงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลได้อย่างไร? ใช้สีโทนอุ่นที่น่าดึงดูดที่เข้ากันได้ดี โทนสีนี้ประกอบด้วยสีสดสว่าง สีชมพูอ่อน และสีแดงอมชมพูที่มีชีวิตชีวา แต่นำมาใช้เคียงคู่กับสีที่ให้ความรู้สึกสงบอย่าง สีน้ำเงิน เดนิม ดริฟต์ ทำให้คุณสามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของทุกคนในบ้าน โดยไม่กระทบภาพรวมของการตกแต่ง” 
 

CF17 - Shared Individualism 2


“โทนสีนี้ไม่ได้เหมาะกับครอบครัวเท่านั้น แต่ใครก็ตามที่ใช้พื้นที่ร่วมกับผู้อื่นย่อมเข้าใจดีถึงคุณค่าของการสร้างพื้นที่ร่วมกันที่น่าใช้งาน หากคุณต้องการจินตนาการสีบนผนังห้องของคุณ คุณสามารถใช้แอพพลิเคชันจำลองของเราได้” - Marieke Wielinga นักออกแบบสีอาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์สีระดับโลกของดูลักซ์
 

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...