Zen Japan

Zen Japan

พักผ่อนในบรรยากาศอันสงบเงียบสไตล์เซนแบบญี่ปุ่น ด้วยพาเลทท์สีกลางที่ชวนให้รู้สึกถึงบรรยากาศแห่งการผ่อนคลาย

Zen Japan

ห้องนั่งเล่น

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องนอน