หากคุณต้องการตกแต่งภายในบ้านให้สวยเด่น ลองทาสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์ดูสิ

ลุ้นทองและเที่ยวดินแดนในฝันกับสีดูลักซ์

เพียงซื้อผลิตภัณฑ์สีดูลักซ์ที่ร่วมรายการ ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นสร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์ และแพ็คเกจท่องเที่ยวฝรั่งเศส หรือมัลดีฟส์
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขกิจกรรม
"ลุ้นทองและเที่ยวดินแดนในฝันกับสีดูลักซ์"

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์สีดูลักซ์ที่ร่วมรายการได้แก่ ดูลักซ์ อินสไปร์ ทาภายใน, ดูลักซ์ อีซี่แคร์, ดูลักซ์ อีซี่แคร์ พลัส, ดูลักซ์ ดูเอทท์, ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตร้าคัฟเวอร์, ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์, ดูลักซ์ อินสไปร์ ทาภายนอก, ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ไฮโดรเฟรช, ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์, ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อัลติม่า, ดูลักซ์ อีโค่ ไพร์เมอร์ หรือ ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ ขนาด 9 ลิตร 15 ลิตร หรือขนาด 5 แกลลอน รับรหัสภายในสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนฝาถัง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ฝาถัง ส่งรหัสมาที่ * 763 * รหัสสติ๊กเกอร์ 7 หลัก * รหัสร้านค้า 4 หลัก # กดโทรออก (ส่งฟรีทุกเครือข่าย) แล้วรอลุ้นรับโชค 2 ชั้นกับสีดูลักซ์

เริ่มส่งรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2558

ของรางวัล

 • สร้อยคอทองคำ 25 สต. จำนวน 45 เส้น มูลค่าเส้นละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 225,000 บาท
 • แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส 6 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 10 ที่นั่ง มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วที่นั่งละ 85,493 บาท รวมมูลค่า 854,930 บาท
 • แพ็กเกจท่องเที่ยวสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 4 วัน 2 คืน จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 20 ที่นั่ง มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วที่นั่งละ 43,335 บาท รวมมูลค่า 866,700 บาท

กำหนดการจับรางวัล

 • จับรางวัลสร้อยคอทองคำ 25 สต. สัปดาห์ละ 3 เส้น ในวันที่ 24, 31 สิงหาคม 2558 วันที่ 7, 14, 21, 28 กันยายน 2558 วันที่ 5, 12, 19, 26 ตุลาคม 2558 วันที่ 2, 9, 16, 23 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 4 ธันวาคม 2558
 • จับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวฝรั่งเศส และมัลดีฟส์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558

การประกาศผลผู้โชคดี

 • ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่จับรางวัล เวลา 10.00 น. ผ่านทาง SMS และ www.dulux.co.th

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจาก บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2572-8888
 2. ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผลผู้โชคดีโดย บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด หากไม่มีผู้มารับของรางวัล ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และจะทำการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 หรือลำดับต่อๆ ไปแทน
 3. หลักฐานในการขอรับรางวัลของผู้โชคดี มีดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ฝาที่มีสติ๊กเกอร์เลขรหัสที่ตรงกับที่ประกาศผลผู้โชคดี
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ตรงกับรหัสที่ส่งเข้ามาร่วมสนุก

รายละเอียดของรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยว

 1. แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส 6 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 10 ที่นั่ง ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มูลค่า 854,930 บาท ประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - สนามบินชาลส์เดอโกว์ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ค่าที่พักจำนวน 3 คืน และ อาหารตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถ รับส่ง สนามบิน – โรงแรม และระหว่างการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว ภายใต้การพิจารณาของผู้สนับสนุนของรางวัล
 1. แพ็กเกจท่องเที่ยวสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 4 วัน 2 คืน จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 20 ที่นั่ง ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มูลค่า 866,700 บาท ประกอบด้วย
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - สนามบินมาเลย์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืน และ อาหารตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถและเรือ รับส่ง สนามบิน – โรงแรม และระหว่างการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว ภายใต้การพิจารณาของผู้สนับสนุนของรางวัล

ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่นๆ

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวจะได้รับการติดต่อจาก บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทาง โดยผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (และสำเนาทะเบียนสมรสถ้ามี)
 • ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้คัดสำเนาทะเบียนการค้าภายใน 3 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท
 • ข้าราชการต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 • หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีท่านที่ต้องการใช้ Statement ประเภทกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยื่นขอวีซ่า จะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
 • ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 1. ผู้โชคดีทั้งหมดต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนด พร้อมกันเป็นหมู่คณะ โดยไม่สามารถแยกเดินทาง หรือ เปลี่ยนเวลาการเดินทางได้
 2. ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
 3. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นอันสิ้นสุด
 4. สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 5. พนักงานและครอบครัวของบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร้านค้าทุกร้านที่ร่วมรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 6. ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามถือว่าสละสิทธิ์และบริษัทไม่อาจชดเชยเป็นมูลค่าเงิน หรือรางวัลอื่นๆได้
 7. ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกห้ามออกนอกประเทศหรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ และการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 8. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็กเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการเดินทาง
 10. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวของการจับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยว
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำ 25 สต. ยังคงสามารถร่วมสิทธิ์ลุ้นรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวได้
 12. บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุด
Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...