CF16 - Heritage & Future trend

Heritage & Future

ขับเคลื่อนรากฐานตัวตนของเราไปสู่อนาคต

CF16 - Heritage & Future

"คุณต้องเรียนรู้อดีตของตัวเองเพื่อให้สามารถออกแบบอนาคตได้" ทุกวันนี้แบรนด์ระดับโลกมากมายต่างให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของตัวเองและถ่ายทอดมันออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น งานแสดงนิทรรศการด้านการออกแบบที่กรุงมิลาน หลายบริษัทได้จัดแสดงข้อมูลประวัติองค์กรและวิวัฒนาการของตนควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมีในอนาคต ถ้าจะถามว่าทำไม? เพราะอดีตที่ผ่านมาของบริษัทเหล่านั้นได้สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจที่ไม่สามารถปลอมแปลงได้ ให้ความรู้สึกถึงประวัติความเป็นมาอันยาวนานและยังช่วยกำหนดทิศทางอนาคตของพวกเขาอีกด้วย การมองทั้งสองส่วนนี้เอง ทำให้พวกเขาสามารถใช้แรงบันดาลใจจากในอดีตที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงรากฐานของตัวเอง และการก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

CF16 - Heritage & Future

งานออกแบบสไตล์วินเทจและย้อนยุคอาจจะดูขัดแย้งกัน หรือเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับการออกแบบในปัจจุบันนี้ก็ได้ มีความเชื่อที่ว่า การชื่นชมยกย่องประวัติศาสตร์ของคนใดคนหนึ่งในฐานะบุคคลหรือบริษัท เท่ากับว่าเราได้สร้างคุณค่าให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบสำหรับอนาคต

เมื่อถ่ายทอดแนวคิดนี้ออกมาเป็นพาเลทท์สี เราจะเห็นถึงเฉดสีแดงที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองที่แฝงด้วยความรู้สึกร่วมสมัยอันสวยงามที่มุ่งไปสู่อนาคต

พาเลทท์สี Heritage and Future

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...