CF16 - The Grid & Letting go

The Grid & Letting go

อิสระภาพที่อยู่ภายใต้กรอบ

CF16 - The Grid & Letting go_1

เราต่างพบเห็นการทำสิ่งที่อยู่นอกกรอบเพื่อค้นหาตัวตนในโลกยุคใหม่เพิ่มมากขึ้น เช่น พนักงานออฟฟิศที่มีการรวมตัวกันเต้นออกกำลังกายในช่วงเช้าก่อนเริ่มทำงาน ไปจนถึงชมรมถักนิตติ้งของดิจิตอลเอเจนซี่ เพื่อประเมิณถึงโอกาสในการสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมา และจับต้องได้ ทั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดคุยถึงการกลับไปอาศัยอยู่ในป่า และใช้ชีวิตแบบออฟไลน์โดยไม่มีกรอบเหมือนในปัจจุบัน พวกเราต่างจำเป็นต้องอยู่ภายใต้กรอบในการใช้ชีวิต ถึงแม้ว่าหากพวกเราคิดพยายามที่จะต่อต้าน แต่อิสรภาพก็เป็นเพียงการเข้าใจในบริบทของกรอบเท่านั้นเอง หรือพูดในทางกลับกัน เราไม่มีทางทำลายกรอบหรือรูปแบบนั้นได้ หากตัวเราเองก็ไม่ได้มีรูปแบบนั้นมาตั้งแต่ต้น

CF16 - The Grid & Letting go_2

ดังเช่นการแสดงของ The Folk Circus ในบรู๊คลิน นิวยอร์ก เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าไลฟ์สไตล์ของคนเมือง และชนบท ต่างก็โหยหาความวุนวายที่สงบ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรงธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ช่วยให้จินตนาการได้ถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่รู้สึกผูกมัดหรือถูกจำกัดโดยกรอบ

ดังนั้นพาเลทท์สีในเทรนด์นี้จึงออกมาดูสดใสและมีความสนุกสนาน แต่ยังคงพื้นหลังไว้ด้วยลายตารางสีดำและขาว

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...