Colour Past - Hero Image

สีสันต่างๆในอดีต

ความเป็นมาของการกลั่นกรองสีต่างๆในปีที่ผ่านมา

วิวัฒนาการของเฉดสีในปีที่ผ่านมา

Colour Past - Evolution

ในแต่ละปี การประกาศเทรนด์สีประจำปีคือการนำเสนอถึงภาพรวมแนวโน้มของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีถัดไป และเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ได้เห็นว่าสีสันต่างๆนี้ได้มีสวนร่วม และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อผ่านไปแต่ละปี

เรื่องราวต่างๆของโทนสีหลัก

Colour Past - red and orange

โทนสีหลักสำคัญของแต่ละกลุ่มสีช่วยกำหนดทิศทางถึงที่มาที่ไปของสีนั้นๆได้อย่างชัดเจน สีเหลืองทอง เหลืองมัสตาร์ด หรือว่าเหลืองมะนาว สีเหลืองในโทนไหนจะเป็นสีประจำปีนี้ของเรา

สีแดง: จากสีแดงสดของสตรอเบอรี่ ไปจนถึงสีแดงเข้มเหมือนผลลูกพลัมแดมสัน สีแดงในเฉดต่างๆเหล่านี้ต่างเป็นสียอดนิยมของกลุ่มสีแดง โดยเริ่มเห็นชัดเจนเรื่อยมาตลอดตั้งแต่ปี 2010 แต่จะมีเว้นไปบ้างในปี 2014

สีส้ม: ในช่วงปีที่ผ่านมานี้ เราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสีส้มที่กลายเป็นโทนส้มเหลืองมากขึ้นกว่าเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมาซึ่งในยุคนั้นจะเน้นเป็นสีส้มแดง

Colour Past - yellow and green

สีเหลือง: สีเหลืองถูกนำมาใช้ให้เห็นบ่อยมากในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองมะนาวสดใสไปจนถึงสีเหลืองในโทนหม่นของสีดินเหลือง และมาจนถึงสีแห่งปี 2016 เป็นสีเหลื่องในโทนสีทองที่ดูอ่อนโยน

สีเขียว: เป็นสีที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหลากหลายมากที่สุดในบรรดาสีต่างๆทั้งหมด เราได้เห็นสีเขียวในโทนที่อ่อนที่สุดจนเกือบจะเป็นสีเหลือง ไปจนถึงสีเขียวเข้มอย่างเขียวนกเป็ดน้ำ และสีเขียวในโทนอื่นๆที่อยู่ระหว่งโทนสีทั้งสองนี้

Colour Past - blue and violet

สีน้ำเงิน: สีน้ำเงินอินดิโก้ในปี 2013 เป็นสีที่สร้างความแปลกใหม่และได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะสีแห่งปี หลังจากนั้นเราได้เห็นสีน้ำเงินเข้มที่เจือด้วยโทนสีเขียวเรื่อยมา จนกระทั้งในปี 2016 เป็นสีน้ำเงินในโทนที่เข้มมากขึ้น

สีม่วง: ในหลายๆปีที่ผ่านมา สีม่วงเป็นสีที่มีความเข้ม ลุ่มลึก และน่าค้นหา ส่วนในปี 2015 ได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อนในโทนที่ดูหวาน สำหรับปี 2016 นี้ เราได้เลือกสีม่วงออกมาในโทนที่หายไปจากปี 2014

Colour Past - cool and warm neutral

สีกลางโทนเย็น: กลุ่มสีกลางโทนเย็นสามารถพบเห็นได้ในทุกๆที่ของสเปคตรัมสี ColourFutures แต่ภายหลังจากที่เราเห็นสีเท่าอ่อนกันมาแล้วหลายปี มาในปีนี้เราเริ่มที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้น

สีกลางโทนอบอุ่น: ตั้งแต่ปี 2011 เราได้เห็นอิทธิพลของสีโทนกลาง และสีกลางอ่อนโทนเทา แต่มาในปีนี้ 2016 เราหันกลับสู่ความดั่งเดิมของสีกลางในโทนอบอุ่น

Đang tìm nạp dữ liệu, vui lòng đợi...