ใช้สีขาวหม่นสำหรับพื้นที่ที่มีแสงส่องสว่างตามธรรมชาติ

คุณอาจชอบนี้ด้วย